Handicap Experience

Kijken door de ogen van een ander – met een open blik en zonder vooroordelen – levert andere inzichten op. ‘Meervoudig kijken’ plaatst situaties in een ander perspectief. Het levert begrip op voor de ander.

Goede dienstverlening staat of valt met de kwaliteit van de onderlinge relatie; alleen dan kunnen methodieken ondersteunend werken. In de zorgverlening voor mensen met een beperking is het een voorwaarde om te blijven kijken, een goede balans te zoeken en zodoende de cliënt op de juiste manier te benaderen.

Vijf organisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (Amerpoort, Cordaan, Oro, Siza en De Twentse Zorgcentra) werken samen binnen de ‘Handicap Experience’. Op 25 juni 2014 werd dit officieel een feit met het ondertekenen van een overeenkomst. De ‘Handicap Experience’ is een netwerkverbinding, waarbinnen samen leren centraal staat. Zowel van elkaar, als van cliënten, verwanten en overige mensen rondom de cliënt.

Handicap Experience films
Naast de informatieve introductiefilm zijn er een drietal prikkelende filmpjes gemaakt over herkenbare situaties. De filmpjes belichten het perspectief van zowel cliënt, begeleider, omstander als familie. Ze zijn een hulpmiddel om met elkaar hierover in gesprek te gaan; in hoeverre verplaats jij je in de ander?

Oudergesprek
De begeleider ziet op tegen het gesprek omdat ze de ouders zo kritisch vindt. De cliënt vraagt zich af waarom hij er eigenlijk bij zit.
Taartbakken
Een begeleider heeft eigenlijk te weinig tijd, maar wil toch iets met de cliënten doen.
Kinderboerderij
De begeleider raakt geïrriteerd, haar collega geeft feedback.

De vijf organisaties