Algemene informatie

Een goede leeromgeving kan een handreiking zijn voor begeleiders, bestuurders, verwanten en vrijwilligers om het permanente leerproces zélf en in onderling gesprek vorm te geven. Leren van elkaar, samen de juiste vragen stellen, ideeën opdoen uit binnen- en buitenland, luisteren naar het verhaal van de cliënt en diens verwanten: daar kan de leeromgeving suggesties voor doen!

Zo’n leeromgeving is geen nieuwe cursus of methodiek, maar een prikkelende manier om met elkaar te praten.

Meervoudig kijken ligt aan de basis van het denken van Handicap Experience. Kort samengevat gaat het erover dat u zich steeds weer weet te verplaatsen in de standpunten van een ander. Aan de hand van onderstaande werkvormen kunt u oefenen in het versterken van deze manier van kijken. Voor een korte introductie: kijk naar de introductiefilm van de Handicap Experience.

De Handicap Experience biedt materiaal voor het thema ‘meervoudig kijken’ en voor elk van de zes balansen zoals die beschreven staan in het rapport Handicap Experience. Voor elke balans is er steeds keuze uit meerdere werkvormen waarmee een workshop van 2 tot 4 uur is samen te stellen. Het uitgangspunt is dat de workshops begeleid worden door interne trainers/procesbegeleiders, wellicht na instructie of opleiding.

De werkvormen zijn in een logische volgorde samengesteld zodat er meteen een rode draad voor de training in verpakt zit. Een goede start bij het werken met de balansen zou zijn om met een team eerst een zelfevaluatie te doen om vast te stellen welke balans de meeste aandacht verdient. Daarna kan de trainer/procesbegeleider samen met het team een keuze maken welke balansen aan bod moeten komen en hoe de beschikbare tijd over de verschillende balansen moet worden verdeeld.
Voorbeeld: als er 2 dagdelen beschikbaar zijn kunt u bijvoorbeeld 1 dagdeel gebruiken voor stap 1 tot en met 6 voor één balans: degene die het team het belangrijkst vindt, en het volgende dagdeel aan stap 1 tot en met 3 voor 2 andere balansen. Zo kunt u op maat een traject samenstellen voor elk team.

Onder Leren & Ontwikkeling ziet u 6 balansen welke verbonden zijn aan het gedachtegoed van de Handicap Experience. Achter elke balans vindt u een inleiding met bijbehorende filmpjes.
De balansen zijn:
Doen en reflecteren
Zicht op benodigde hulp en zicht op mogelijkheden
Nabijheid en distantie
Veiligheid bieden en loslaten
Focus op delen en gehelen
Eigen belang en belang van de cliënt

De vijf organisaties