Algemene informatie

Een goede leeromgeving kan een handreiking zijn voor begeleiders, bestuurders, verwanten en vrijwilligers om het permanente leerproces zélf en in onderling gesprek vorm te geven. Leren van elkaar, samen de juiste vragen stellen, ideeën opdoen uit binnen-en buitenland, luisteren naar het verhaal van de cliënt en diens verwanten: daar kan de leeromgeving suggesties voor doen!

Zo’n leeromgeving is geen nieuwe cursus of methodiek, maar een prikkelende manier om met elkaar te praten.

“Kijk eens door de ogen van een ander -met een open blik en zonder vooroordelen- levert dat jou andere inzichten op?”

Onder Leren & Ontwikkeling ziet u 6 balansen welke verbonden zijn aan het gedachtegoed van de Handicap Experience:
– Doen en reflecteren
– Zicht op benodigde hulp en zicht op mogelijkheden
– Nabijheid en distantie
– Veiligheid bieden en loslaten
– Focus op delen en gehelen
– Eigen belang en belang van de cliënt

Achter elke balans vind u een inleiding met bijbehorende filmpjes.

De vijf organisaties