Eigen belang en belang van de cliënt

De balans tussen eigenbelang en belang van de cliënt
De cliënt woont op een plek waar begeleiders werken. De cliënt is afhankelijk van een organisatie die ook zijn eigen belangen heeft. Zorgverleners zien meestal heel goed wat in het belang is van mensen met een beperking is, maar zij zijn ook medeweker van een organisatie en zij hebben daarnaast nog hun privéleven. De uitdaging is om steeds ieders belangen in beeld te hebben en tegen elkaar af te wegen. De collectieve belangen van de organisatie moeten steeds ten dienste staan van de individuele belangen van de cliënt.
[Uit: Handicap Experience. Eindrapport Fase 1. Deel 1. Het project en de balansen.]

Het algemene verloop van de workshop
Stap 1: Introductie balans
Stap 2: Verkennen van de beide kwaliteiten
Stap 3: Verkennen van de beide vervormingen
Stap 4: Vinden van de integratie: zowel de ene kwaliteit als de andere
Stap 5: Zicht op balans in de eigen huidige praktijk
Stap 6: Eigen doelen en teamdoelen opstellen

Overzicht werkvormen
1. Trainersinstructie: Introductie in Eigenbelang – Belang cliënt (stap 1)
1a. Hand-out: Cases Eigenbelang – Belang cliënt
2. Trainersinstructie: Een dag in kaart gebracht (stap 1)
2a. Hand-out: Dagschema cliënt en medewerker
3. Trainersinstructie: Werkplek of woonplek? (stap 1 en 2)
4. Trainersinstructie: Het belang van Eigenbelang (stap 2)
4a. Hand-out: Eigen belang?
5. Trainersinstructie: Het belang van de klant (stap 2 en 6)
5a. Filmpje Lebbis: Het terras
6. Trainersinstructie: Vervorming van Eigenbelang (stap 3)
7. Trainersinstructie: Doorschieten in het belang van de cliënt (stap 3)
8. Trainersinstructie: De belangen in balans (stap 4, 5 en 6)
9. Trainersinstructie: Balans in de eigen praktijk (stap 5)
10. Trainersinstructie: Toepassen in de praktijk (stap 6)

De vijf organisaties