Focus op delen en gehelen

De balans tussen delen en gehelen
De cliënt heeft in zijn leven met vele verschillende begeleiders te maken. Maar ook met verschillende begeleiders tegelijkertijd. Zorgverleners hebben goed zicht op het deel waarvoor zij verantwoordelijk zijn in het leven van de cliënt en zij zorgen dat zij daar hun werk goed doen. De valkuil van deze kwaliteit is dat individuele zorgverleners ieder hun eigen ding doen en er versnippering ontstaat. Maar ook dat zij zichzelf als enige zien in het leven van de cliënt. De cliënt leeft dan een versnipperd leven waarin alleen nog maar plek is voor begeleiders en niet meer voor de eigen familie en vrienden.
[Uit: Handicap Experience. Eindrapport Fase 1. Deel 1. Het project en de balansen.]

Het algemene verloop van de workshop
Stap 1: Introductie balans
Stap 2: Verkennen van de beide kwaliteiten
Stap 3: Verkennen van de beide vervormingen
Stap 4: Vinden van de integratie: zowel de ene kwaliteit als de andere
Stap 5: Zicht op balans in de eigen huidige praktijk
Stap 6: Eigen doelen en teamdoelen opstellen

Overzicht werkvormen
1. Trainersinstructie: Introductie in Delen en Gehelen (stap 1)
1a. Filmpje: Kluitjesvoetbal
1b. Filmpje: Monkey business
2. Trainersinstructie: Waarnemen
3. Trainersinstructie: De hele cliënt in beeld (stap 2)
3a. Hand-out: De hele cliënt in beeld
4. Trainersinstructie: Geïsoleerde acties (stap 3 en 4)
5. Trainersinstructie: Droombeeld (stap 4)
6. Trainersinstructie: De crisis als kans (stap 4 en 5)
7. Trainersinstructie: Levensverhaal (stap 4 en 5)
7a. Hand-out: Levensverhaal
8. Trainersinstructie: Toepassen in de praktijk (stap 6)

De vijf organisaties