Veiligheid bieden en loslaten

De balans tussen veiligheid bieden en loslaten
Cliënten hebben, net als ieder ander, behoefte aan veiligheid en geborgenheid. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat er mensen zijn die er voor zorgen dat zij geen gevaar lopen, en die er voor hen zijn als ze iemand nodig hebben.

Zorgverleners voelen zich niet voor niets aangetrokken tot de zorg. Vanuit hun zorgverlenende karakter hebben zij de kwaliteit om mensen te beschermen en veiligheid te bieden. Dit kan leiden tot het ‘pamperen’ van cliënten en hen in hun afhankelijke positie houden. Cliënten krijgen dan niet meer de gelegenheid om er zelf op uit te gaan en te leren van hun eigen fouten. Net zo goed zijn er ook zorgverleners die, allergisch voor dat pamperen, de cliënten alle ruimte willen geven. Daarmee kan een cliënt echter ook onnodig risico lopen of zich verloren voelen. De beste zorgverleners geven hun cliënt de vrijheid tot aan de grens van het onveilige.

Uit angst voor reacties van de buitenwereld, is ook de organisatie geneigd om risico’s uit te bannen. Het risico bestaat dat er een protocollen- en afvinkcultuur ontstaat, waar algemene regels het leven van individuele cliënten doodslaan.
[Uit: Handicap Experience. Eindrapport Fase 1. Deel 1. Het project en de balansen.]

Het algemene verloop van de workshop
Stap 1: Introductie balans
Stap 2: Verkennen van de beide kwaliteiten
Stap 3: Verkennen van de beide vervormingen
Stap 4: Vinden van de integratie: zowel de ene kwaliteit als de andere
Stap 5: Zicht op balans in de eigen huidige praktijk
Stap 6: Eigen doelen en teamdoelen opstellen

Overzicht werkvormen
1. Trainersinstructie: Introductie in Veiligheid bieden en Loslaten (stap 1)
2. Trainersinstructie: Rollen in de zorg (stap 2)
2a. Hand-out: Rollen in de zorg
3. Trainersinstructie: Bronnen van veiligheid (stap 2)
4. Trainersinstructie: Rolvoorbeelden van veiligheid en loslaten (stap 2 en 3)
5. Trainersinstructie: Vervormingen van veiligheid (stap 3)
5a. Hand-out: Helikopter-ouders
6. Trainersinstructie: Zicht op de vervormingen (stap 3)
7. Trainersinstructie: Ongezonde situaties (stap 4)
8. Trainersinstructie: Situaties van onveiligheid (stap 4)
8a. Hand-out: Situaties van onveiligheid
9. Trainersinstructie: Zicht op de huidige regels (stap 4 en 5)
9a. Hand-out: Huidige regels
10. Trainersinstructie: Veelvoorkomende regels (stap 5)
10a. Hand-out: Veelvoorkomende regels
11. Trainersinstructie: Toepassen in de praktijk (stap 6)

De vijf organisaties