Zicht op benodigde hulp en zicht op mogelijkheden

De balans tussen zicht op benodigde hulp en zicht op mogelijkheden
Cliënten leven in een wereld die is ingericht om hen te ondersteunen in hun beperkingen. Veel zorgmedewerkers zien mensen met een beperking in de eerste plaats als hulpbehoevenden, als personen die zorg nodig hebben. De valkuil bij hun ‘zorgkwaliteit’, is dat medewerkers alleen nog maar de beperkingen zien. Maar cliënten zij zijn niet alleen hun beperkingen, zij zijn natuurlijk in eerste instantie een mens met behoeften, mogelijkheden en eigen wensen en dromen.
[Uit: Handicap Experience. Eindrapport Fase 1. Deel 1. Het project en de balansen.]


Het algemene verloop van de workshop

Stap 1: Introductie balans
Stap 2: Verkennen van de beide kwaliteiten
Stap 3: Verkennen van de beide vervormingen
Stap 4: Vinden van de integratie: zowel de ene kwaliteit als de andere
Stap 5: Zicht op balans in de eigen huidige praktijk
Stap 6: Eigen doelen en teamdoelen opstellen

Overzicht werkvormen
1. Trainersinstructie: Introductie in Benodigde hulp en Mogelijkheden (stap 1)
2. Trainersinstructie: Huiswerkopdracht Taalgebruik (stap 2)
2a. Huiswerkopdracht taalgebruik
3. Trainersinstructie: Mogelijkheden zien: Wat zien anderen? (stap 2)
4. Trainersinstructie: Mogelijkheden zien: Wat doen anderen? (stap 2)
5. Trainersinstructie: Kracht van zicht op benodigde hulp (stap 2 en 3)
5a. Hand-out: Cases ‘balans zoeken’
6. Trainersinstructie: De kwaliteit van de beperking (stap 2, 3, 4)
6a. Filmpje: Danseres
6b. Filmpje: Aimee Mullins – Hoe tegenslag mogelijkheden biedt
6c. Huiswerkopdracht: De kwaliteit van de beperking
7. Trainersinstructie: Hoe zou het zijn als… (stap 4)
8. Trainersinstructie: Een dag uit het leven van… (stap 4 en 5)
8a. Hand-out: Een dag uit het leven van…
9. Trainersinstructie: Toepassen in de praktijk (stap 6)

De vijf organisaties